OSB StopFire

Pożarem nazywamy niekontrolowany w czasie rozkład termiczny materiałów palnych. W przeciwieństwie do spalania kontrolowanego ognia w piecu lub w kominku pożar jest zjawiskiem przebiegającym żywiołowo. Niekontrolowany pożar rozpoczyna się, gdy jego źródło np. niedopałek papierosa czy łuk elektryczny dostarczy energii wystarczającej do zapalenia się następnego palnego materiału.

Aby wybuchł pożar muszą być spełnione trzy czynniki:

  • materiał palny
  • tlen
  • źródło ciepła

Jeżeli brakuje jednego z tych elementów to zmniejsza się ryzyko wystąpienia pożaru dwa elementy tlen i źródło ciepła nie mogą być kontrolowane. To oznacza, że tylko nad jednym z tych elementów możemy zapanować - mianowicie nad materiałem palnym. Tak więc stosując materiały niezapalne przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej istotny jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych.

Jak zatem ocenić możliwe zachowanie wyrobów budowlanych w zetknięciu z ogniem? Czy łatwo się zapalają? Czy pomagają w rozprzestrzenianiu się ognia? Czy wytwarzają podczas spalania duże ilości dymu? Wystarczy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, identyczną w całej Unii Europejskiej. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia.

Zgodnie z nią każdy wyrób budowlany zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych ogniowych Euro klas:

Euroklasa

 

Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru

A1

Niepalne

Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

A2

Niepalne

niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B

Niezapalne

Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C

Zapalne

Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

D

Zapalne

Istotny udział w pożarze

E

Zapalne

Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe

F

Zapalne

Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych

Euroklasa

Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu

s1

Prawie bez dymu

s2

Średnia ilość i gęstość dymu

s3

Bardzo dużo gęstego dymu

Euroklasa

Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0

Brak płonących kropli

d1

Niewiele płonących kropli(podobne do iskier z płonącego drewna)

d2

Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

Instrukcja montażu

TRANSPORT
Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.

SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE
Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne.
SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza.
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.

Taki rankingowy układ jest przejrzysty i zrozumiały. Najlepsze, najbezpieczniejsze pożarowo wyroby znajdują się w klasie A1, A2, B. W kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe (coraz bardziej / łatwiej palne), aż do wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań.

Technolodzy firmy SWISS KRONO, aby spełnić najwyższe wymagania europejskie opracowali i wdrożyli do produkcji niezapalne płyty OSB SF-B, które uzyskały klasyfikację ogniową - B, s2, d0

Dla przedstawienia odporności niezapalnych płyt OSB produkowanych w Swiss Krono Group na działanie ognia, wykonano testy ogniowe z wykorzystaniem niezapalnych płyt OSB. Na potrzeby testu zostało zaaranżowane pomieszczenie biurowe, w którym doszło do przykładowego zaprószenia ognia. W momencie odpalenia ognia został uruchomiony zegar. Po upływie dwudziestu minut w momencie wyłączenia palnika podsycającego ogień, płomień natychmiast gaśnie, jedynie wierzchnia warstwa płyt OSB SF-B uległa zwęgleniu tworząc bezpieczną warstwę ochronną przed ogniem. Ogień się nie rozprzestrzeniał. Nie doszło do wybuchu pożaru. Od ognia nie ucierpiały również inne przedmioty, które były zgromadzone w pomieszczeniu.

Płyty SWISS KRONO OSB/3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
W płycie SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: SWISS KRONO OSB/3 do 15 %. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu.

Każda płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma znaczenia - czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu.
Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust - ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa - jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stronie- w miejscu łączenia płyt- widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty.

Jeżeli płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.

Chemiczne substancje używane w cyklu produkcyjnym w trakcie reakcji chemicznych tworzą wodę technologiczną, która odbiera energię podczas palenia i nie doprowadza do reakcji pirolizy. Dodatkowo tworzy się grafitowa warstwa chroniąca palący się materiał przed dostępem tlenu, co w konsekwencji zmniejsza się zapalność płyty i spowalnia proces rozprzestrzeniania się płomienia.

Przy pożarze liczy się każda minuta, im wolniej się rozprzestrzenia, tym większe szanse będą miały służby pożarnicze do ewakuacji ludzi z niebezpiecznego miejsca.

Płyty te wyprodukowano z przeznaczeniem do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe czy szpitale.

PODŁOGA

Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas opadów atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.

W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi.
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiędzy podłogą a ścianą.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego:

 Rozstaw legarów [mm]

 400

 500

 600

 Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB/3 SF-B [mm]

 15-18

 18-22

 22

ŚCIANA

Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków od 400 do 600 mm.

Do mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga 

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.
 

DACH

Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów. Nieogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. 

Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP.

Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości.
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla dachów stromych o nachyleniu powyżej 14 :

 Rozstaw krokwi lub kratownic [mm]

 600

 800

 1000

 Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB/3 SF-B [mm]

 12

 15

 18

Płyta SWISS KRONO OSB/3  Stop Fire przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normą PN-EN 13986 w zakresie grubości 12-22 mm.

UWAGA

Dla płyt SWISS KRONO/KRONOPLY OSB/3 SF-B z klasyfikacją ogniową B-s2,d0 obowiązują poniższe warunki zastosowania zgodnie z raportem klasyfikacyjnym:

  • Zastosowanie wolnostojące z odstępem ≥ 40mm od graniczących materiałów budowlanych klasy Euro A1  lub A2 o grubości ≥ 6mm.
  • Mocowanie mechaniczne do konstrukcji z profili metalowych z odstępem ≥ 40 mm od graniczących materiałów budowlanych klasy Euro A1  lub A2 o grubości ≥ 6mm.
  • Mocowanie mechaniczne do litych podłoży mineralnych klasy Euro A1 lub A2 o gęstości ≥ 450 kg/m3 i grubości ≥ 6mm.
  • Mocowanie mechaniczne do podłoży z drewna lub sklejki o gęstości ≥ 450 kg/m3  i grubości  ≥ 12mm.

Dla płyt podłogowych SWISS KRONO/KRONOPLY OSB/3 SF-B z klasyfikacją ogniową Bfl-s1 opcjonalnie płyty mogą być nakładane lub klejone do podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych lub podłoża klasy Euro A1  lub A2.

Stosowanie z innymi materiałami budowlanymi, zastosowanie innych odstępów, mocowań, użycie innych spoin/łączeń, innych grubości lub gęstości, innych powłok niż podane w raporcie, mogą na tyle negatywnie wpłynąć na reakcje wyrobu na ogień, że klasyfikacja podana w raporcie przestanie obowiązywać. Reakcja na ogień przy innych parametrach wymaga osobnego badania.  

Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140).
W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty.